Mga Solusyon sa Retail At Supermarket

Sa mabilis na pag-unlad ng awtomatikong bookkeeping, ang mga elektronikong supermarket ay unti-unting lumalim. Ang mga supermarket at convenience store sa mga lansangan at eskinita ay nagsimula nang gumamit ng mga sistema ng cash register upang mapadali ang kanilang kontrol at pamamahala. Bilang isa sa mga kinakailangang bahagi ng sistema ng cash register, ang mga POS printer ay kinakailangang maging matibay, madaling palitan ang papel, at kayang umangkop sa mga kumplikadong kapaligiran.

Batay sa retail at supermarket na kinakailangan, ang SPRT ay bumuo ng isang serye ng iba't ibang mga modelo ng printer upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga customer at larangan ng aplikasyon.

Inirerekomendang modelo: P-POS88V, SP-TL21N, SP-POS890, Y33.